Dotácie na solárnu elektráreň


Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE sa uskutočňuje prostredníctvom vydávania poukážok. Poukážku získa domácnosť pri splnení podmienok od SIEA a touto poukážkou zaplatí časť ceny za inštaláciu zhotoviteľovi.

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome
-1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
-1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu