Tepelné čerpadlá v ponuke


Ponúkame tepelné čerpadlá švédskej výroby IVT

Dotácie na tepelné čerpadlá v programe Zelená domácnostiam.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

  • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.