Financovanie


Financovanie fotovoltaiky

V spolupráci s bankou vieme poskytnú? financovanie inštalácie FVE formou úveru.
 

Financovanie LED osvetlenia

Pri niektorých projektoch vieme zafinancova? ?as? projektu a zákazník spláca nové osvetlenie z úspor oproti starému osvetleniu.