×

EVO SMD Solárne bezpe?nostné svetlo59.99 € s DPH
Do košíka

Popis produktu

EVO SMD - Solárne bezpe?nostné osvetlenie

    
  Ako to funguje?
EVO SMD má výkonný 2W solárny panel, ktorý po?as d?a dobíja vysokokapacitnú batériu. Ke? pohybový senzor v noci zachytí pohyb, EVO36 sa rozsvieti, tak ako iné, bežné senzorové svetlá, napájané elektrickou sie?ou. EVO SMD je náhrada za model EVO36.

-Správne umiestnený solárny panel vám zaru?í fungovanie za každého po?asia,
-Po zachytení pohybu sa toto osvetlenie dokáže spusti? až 500 krát za noc,
-Svietivos?ou zodpovedá 100W halogénovému osvetleniu, ktoré môžete používa? okolo domova,
-Toto osvetlenie je napájané slne?nou energiou, takže nepotrebuje elektrickú sie?

 Vlastnosti
• Plne nastavite?ný pohybový senzor ako aj hlava osvetlenia,
• Solárny panel môže by? nainštalovaný do 5m od osvetlenia,
• Možnos? nastavenia senzitivity senzora, intenzity osvetlenia a ?asu,
• Tla?idlo zapínania/vypínania,
• Li-ion 2200mAh batéria (sú?as?ou balenia),
• Výkonný 2W solárny panel,
• Hmotnos? 1,3kg
• Po zastavení pohybu sa osvetlenie vypne (nastavite?nos? od 10 – 80 sekúnd po pohybe).

  Obsah balenia:
• 1 x svetelná jednotka (batérie sú sú?as?ou balenia),
• 1 x solárny panel s 5m káblom (k dispozícii je 3m predlžovací kábel),
• 6 x skrutky,
• 6 x hmoždinky,
• Návod na použitie.

  Inštalácia:
V porovnaní so svetlami napájanými elektrickou sie?ou je inštalácia EVO36 solárneho senzorového osvetlenia neuverite?ne jednoduchá.

1. Namontujte EVO SMD solárne senzorové osvetlenie
2. Namontujte solárny panel do 5m od osvetlenia
3. Zapojte kábel do svetelnej jednotky

  Rozmery:
Osvetlenie: 13,5 x 8,5 x 25cm
Solárny panel: 19 x 17,5cm