Tepelné ?erpadlá v ponuke


Ponúkame tepelné ?erpadlá švédskej výroby IVT

Dotácie na tepelné ?erpadlá v programe Zelená domácnostiam.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných ?erpadiel sú:

  • tepelné ?erpadlo;
  • akumula?ný zásobník vody/zásobníkový ohrieva? vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného ?erpadla (napr.: obehové ?erpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného ?erpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného ?erpadla v rodinnom dome

  • 370 € na 1 kW výkonu tepelného ?erpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného ?erpadla.