Fotovoltaické elektrárne
Fotovoltaické inštalácia – solárne technológie
Fotovoltaické elektrárne – montáž na kľúč – administrácia pripojenia do distribučnej siete – poradenstvo.