Fotovoltaika – Poradenstvo a montáž

Obráťte sa na nás s poradenstvom a montážou fotovoltaickej elektrárne emailom na solaren@solaren.sk  alebo telefonicky na 0911898389

Fotovoltaika na streche
Fotovoltaika na streche

Fotovoltaika pre rodinné domy

Parametre fotovoltaiky by sa mali odvíjať od charakteru spotreby domácnosti. Ak poznáme spotrebu a polohu vieme odporučiť ideálny výkon fotovoltaického systému a z toho vypočítame nasledovné:

  • Výšku investície
  • Mesačnú výrobu elektrickej energie fotovoltaického systému na vašej streche
  • Úsporu elektrickej energie v budúcich rokoch
  • Návratnosť investície do fotovoltaického systému v rokoch

Za uvedený prepočet účtujeme poplatok 24 €      kontakt: solaren@solaren.sk

Program Zelená domácnostiam - zelenadomacnostiam.sk

Príspevky sa od 1.1.2019 opäť znížili v prípade fotovoltických panelov. Sadzba za kW je teraz 500 €. Maximálna výška podpory pre fotovoltaické panely bude teraz 1500 €. 

Podnikatelia a firmy majú výhodu

Na prvý pohľad je to paradox, ale aj keď pre firmy nebeží žiadny podporný program je pre nich fotovoltaická elektráreň (FVE) výhodnejšia.
Efektívnosť FVE závisí od toho koľko vyrobenej energie sa na mieste spotrebuje. Čím je spotreba počas výroby vyššia tým lepšie. Firmy majú najvyššiu spotrebu cez deň takže pri správnom naprojektovaní je efektivita podstatne vyššia. Oproti domácnostiam firmy spotrebujú 100% výkonu a v takom prípade je návratnosť dva krát rýchlejšia.
Systém ale musí byť správne navrhnutý podľa charakteru spotreby. Okrem toho treba počítať s odpočtom DPH.
My odporúčame pre firmy návrhy FVE s návratnosťou len 7 rokov, čo pri životnosti panelov presahujúcej 30 rokov je investícia na nezaplatenie.
V súčasnosti je možné za určitých podmienok pripojiť aj zdroje o vyššom výkone ako je 10 kWp. Vždy to ale závisí od podmienok konkrétných distribučných spoločností. Môže sa stať, že distribučná spoločnosť bude vyžadovať montáž dodatočného rozpínacieho zariadenia.

Fotovoltaika na fasáde
Fotovoltaika na fasáde
Fotovoltaika na plochej streche
Fotovoltaika na plochej streche

Solárny zdroj s doplatkom

Momentálne nie je možné pripájať solárne zdroje do 30 kWp do siete s predajom prebytku a nárokom na doplatok. Legislatívne by mal byť tento systém podpory dokonca uprednostnený, ale distribučné spoločnosti podľa neho odmietajú inštalácie pripájať.

Doplatok je stanovený vo výške 0,0521 €/kWh a výkupná cena je 0,09894 €/kWh. Tieto ceny by mali byť platné po dobu 15 rokov od pripojenia zdroja.
Všetku administratívu spojenú s pripojením do distribučnej siete vybavujeme v rámci dodávky FV zdroja.

Vlastná solárna elektráreň je výhodná investícia. Je si treba uvedomiť, že keď si kupujete solárne panely tak si vlastne kupujete elektrinu na niekoľko desaťročí dopredu. Tú ktorú by ste inak museli mesačne platiť dodávateľovi a distribučnej spoločnosti a ktorej cena napríklad o desať rokov nie je známa.

Fotovoltika na Slovensku V mnohých krajinách pre podporu fotovoltaiky bol zavedený systém FIT (Feed in Tariff) odpredaj prebytkov solárnej energie do distribučnej siete. Cieľom bola podpora pre fotovoltaické panely cena ktorých následne výrazne klesala.
Na Slovensku tento systém funguje od roku 2010, kedy sa začali komerčne budovať fotovoltaické elektrárne. Napriek stále platnej legislatíve od roku 2015 distribučné spoločnosti pripájajú len malé zdroje, teda fotovoltaické systémy do výkonu 10 kWp.

Fotovoltaický ostrovný systém je systém galvanicky oddelený od distribučnej siete. Na Slovensku sú ostrovné systémy využívané skôr z nevyhnutnosti. V zimných mesiacoch fotovoltické panely vyprodukujú menej ako tretinu energie oproti letným mesiacom.
Batérie nie sú využiteľné na uskladnenie solárnej energie medzi ročnými obdobiami, preto sa predpokladá že sa budú využívať vodíkové technológie. Vodík je na dlhodobé uskladnenie elektrickej energie podstatne vhodnejší.

Solárny termický panel – Solárny fotovoltaický panel Termický panel slúži len na ohrev vody a funguje na princípe ohrevu od priameho slnečného žiarenia. Ťiež sa často pre solárny termický panel používa označenie Solárny kolektor. Fotovoltický solárny panel obsahuje fotovoltaické články a fotovoltaický článok využíva fotovoltaický jav na priamu premenu svetla na elektrickú energiu.

Fotovoltika alebo Fotovoltaika rozdiel medzi týmito dvomi pojmami je len ten, že fotovoltaika je prevzatá z cudzích jazykov a fotovoltika je poslovenčené cudzie slovo. Teda spisovne je fotovoltické panely, ale väčšina ľudí používa fotovoltaické panely.