FOTOVOLTAIKA – PORADENSTVO A MONTÁŽ

Obráťte sa na nás s poradenstvom a montážou fotovoltaickej elektrárne emailom na solaren@solaren.sk alebo telefonicky na 0911898389

Fotovoltaika na rodinnom dome

Fotovoltaika pre rodinné domy

Príspevky na  inštaláciu fotovoltických panelov sa začnú vyplácať v 1. štvrťroku 2024. Sadzba za 1 kW je 500 €.
Maximálna výška podpory pre fotovoltaické panely bude 3500 €.
Program Zelená domácnostiam – zelenadomacnostiam.sk

Výkon fotovoltaiky by sa mal odvíjať od charakteru spotreby domácnosti. Ak poznáme spotrebu a polohu vieme navrhnúť ideálny výkon fotovoltaického systému a z toho vypočítame nasledovné:
– Mesačnú výrobu elektrickej energie fotovoltaiky priamo na vašej streche
– Úsporu elektrickej energie v budúcich rokoch
– Návratnosť  fotovoltaického systému

Za uvedený prepočet účtujeme poplatok 24 € s DPH. V prípade, že vám budeme inštalovať fotovoltické panely sumu odrátame z celkovej ceny.    kontakt: solaren@solaren.sk

Fotovoltaika pre firmy

Firmy majú vysokú spotrebu najmä  v priebehu pracovnej doby (okrem prevádzok s nočnou smenou).

Oproti domácnostiam teda  spotrebujú takmer 100% výkonu a v takom prípade je návratnosť dva krát rýchlejšia.
Systém ale musí byť správne navrhnutý podľa charakteru spotreby. Okrem toho treba počítať s odpočtom DPH.

Dotácie pre firmy prebiehajú formou aukčných kôl.

Fotovoltické panely na fasáde
Fotovoltaika na rodinnom dome

Fotovoltické panely na plochej streche

Úplná sebestačnosť s využitím fotovoltickej elektrárne

Uskladnenie elektrickej energie do batérií je stále lacnejšie. Je to ale len riešenie pre letnú časť roka. Sezónne uskladnenie elektrickej energie je uskladnenie prebytkov z fotovoltiky z leta na zimu. V zime je nedostatok slnečného svitu a najväčšia spotreba energie. Energetický systém využívajúci vodíkové technológie bude zakrátko ponúkať takéto riešenie.

Viac informácií v časti VODÍKOVÉ TECHNOLÓGIE

Vlastná solárna elektráreň

Je to predovšetkým výhodná investícia. Je si treba uvedomiť, že keď si kupujete solárne panely tak si vlastne kupujete elektrinu na niekoľko desaťročí dopredu. Tú ktorú by ste inak museli mesačne platiť dodávateľovi a distribučnej spoločnosti a ktorej cena o pár rokov môže byť dvojnásobná

On grid systém

Fotovoltaický systém je pripojený cez striedač do rozvodu objektu aj do verejnej elektrickej siete 

Hybridný systém

Fotovoltaický systém obsahuje batérie a je pripojený cez hybridný striedač do rozvodu objektu aj do verejnej elektrickej siete 

Ostrovný systém

Je systém nepripojený do distribučnej siete. Na Slovensku sú ostrovné systémy využívané skôr z nevyhnutnosti keď objekt nie je možné pripojiť do siete. V zimných mesiacoch fotovoltické panely vyprodukujú menej ako tretinu energie oproti letným mesiacom.
Batérie nie sú využiteľné na uskladnenie solárnej energie medzi ročnými obdobiami, preto sa predpokladá že sa budú využívať vodíkové technológie. Vodík je na dlhodobé uskladnenie elektrickej energie podstatne vhodnejší ale v súčasnosti veľmi drahý.

Solárny termický panel

Termický panel slúži len na ohrev vody a funguje na princípe ohrevu od priameho slnečného žiarenia. Ťiež sa často pre solárny termický panel používa označenie Solárny kolektor. Fotovoltický solárny panel obsahuje fotovoltaické články a fotovoltaický článok využíva fotovoltaický jav na priamu premenu svetla na elektrickú energiu.

Fotovoltika alebo Fotovoltaika

Rozdiel medzi týmito dvomi pojmami je len ten, že fotovoltaika je prevzatá z cudzích jazykov a fotovoltika je poslovenčené cudzie slovo. Teda spisovne je fotovoltické panely, ale väčšina ľudí používa fotovoltaické panely.